Ngói CPAC Thái Lan » Ngói Lợp CPAC Thái Lan

>>>>>>>>

    Trên thị trường hiện nay ngói lợp ximăng có rất nhiều thương hiệu khác nhau và triết lý công nghệ cũng rất là khác nhau, đối với công nghệ sơn ướt xin giới thiệu ngói CPAC Thái Lan.* Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm

* Độ dốc tối thiểu: 17 độ

* Độ dốc tối đa: 90 độ

* Độ dốc tối ưu: 30 độ - 35 độ

* Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

* Khoảng cách mè cho phép: 320 - 340 mm

* Số lượng viên/m2: 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

* Trọng lượng (xấp xỉ): 4 kg/viên


 

Ngói CPAC-MONIOR
RED
(M001)
Ngói CPAC-MONIOR
Oyster Crey
(M002)
Ngói CPAC-MONIOR
Platinum Grey
(M003)
Ngói CPAC-MONIOR
Tropical Tan
(M004)
Ngói CPAC-MONIOR
Tawny Brick
(M005)
Ngói CPAC-MONIOR
Forest Green
(M006)
Ngói CPAC-MONIOR
Gold Flashed
(M007)
Ngói CPAC-MONIOR
Red Flashed
(M008)
Ngói CPAC-MONIOR
Brown Lagoon
(M009)
     
Ngói CPAC-MONIOR
Earth Tone
(M013)
Ngói CPAC-MONIOR
Green Leaf
(M014)
Ngói CPAC-MONIOR
Wood Tone
(M015)
Ngói CPAC-MONIOR
Caribbean Breeze
(M016)
  Ngói CPAC-MONIOR
Bronze Flashed
(M010)


Giới Thiệu Ngói Lợp CPAC Thái Lan
 

​Một Vài Công Trình Tiêu Biểu

Địa Chỉ : Số 110 đường Nguyễn Văn Thảnh, tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
 

ĐT: 0270 3890418          FAX: 0270 3750177        Email : saubinhminh@gmail.com          Website : www.saubinhminh.com
 

Máy Truy Cập