Liên hệ

 Chúng tôi sẽ tiếp nhận mọi sự góp ý hoặc sẽ tư vấn trực tiếp đến mọi khách hàng đối với các sản phẩm do công ty sản xuất hoặc phân phối.


            ĐƠN VỊ : CÔNG TY TNHH SX TM SÁU BÌNH MINH

            ĐỊA CHỈ : Số 110 đường Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 21, Khóm 5, Phường Cái Vồn, Thị Xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

      MÃ SỐ THUẾ : 1500969443NGƯỜI ĐẠI DIỆN : Trương Văn Sáu             CHỨC VỤ: Giám Đốc 

             

                           ĐT : 0270 3890418         
                      FAX : 0270 3750177


         
 
                           : 090 3132389 (Sáu)      
                  : 09 18648418 (Viễn)

 

          Email : saubinhminh@gmail.com                   Website : www.saubinhminh.com- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tài Khoản CTY : CÔNG TY TNHH SX TM SÁU BÌNH MINH
SỐ TK : 070027970573
NGÂN HÀNG : SACOMBANK PGD BÌNH MINH Tỉnh Vĩnh Long
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tài Khoản CTY : CÔNG TY TNHH SX TM SÁU BÌNH MINH
SỐ TK : 7307201000953
NGÂN HÀNG : No & PTNT Việt Nam CN BÌNH MINH Tỉnh Vĩnh Long
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tài Khoản CTY : CÔNG TY TNHH SX TM SÁU BÌNH MINH
SỐ TK : 73110000049108
NGÂN HÀNG : BIDV Chi Nhánh Vĩnh Long - PGD Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trực tiếp

Tiêu đề:
Chi tiết:
Email,ĐT: /
Mã gửi: ( Lấy mã mới )
Địa Chỉ : Số 110 đường Nguyễn Văn Thảnh, tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
 

ĐT: 0270 3890418          FAX: 0270 3750177        Email : saubinhminh@gmail.com          Website : www.saubinhminh.com
 

Máy Truy Cập